ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 07/06/2009
Last Update 09/12/2016
All Pageviews
All Products/Service 9
2963


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (9)
แคบหมูเบบี้พอดีคำ
แคบหมูไร้มันปรุงรส
น้ำพริกหนุ่มแม่แช่ม
ไส้อั่วแม่แช่ม
แคบหมูNewsletters
Please input emailเช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com

Article
การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ (View 20167/Answer 0)

 

การจำหน่ายแคบหมู
การควบคุมระบบการจำหน่าย

ตอนที่ 3
การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ

     1 การทำแคบหมู สามารถนำมาประกอบอาชีพได้
     2 ผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ ทำแคบหมู จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การตลาด การจัดการจำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง การทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น

 

 
การจำหน่ายแคบหมูทั้งขายปลีกและขายส่ง

      เนื่องจากแคบหมูเป็นอาหาร ที่มีผู้นิยมรับประทานหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือ เป็นอาหารที่ ใช้เป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์เมืองเหนือคู่กับแหนม จึงเหมาะที่จะนำมา ประกอบอาชีพทำแคบหมูขาย แต่ก่อนที่จะตัดสินใจประกอบอาชีพ จะต้องคำนึงถึง

     1. สำรวจตนเองว่ามีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพนี้เพียงใด โดยคำนึงถึง สถานประกอบการ เงินลงทุน ความตั้งใจจริงว่ามีความอุตสาหวิริยะ ในอันที่จะประกอบอาชีพนี้
     2.สำ รวจตนเองว่ามีความชำนาญในการทำแคบหมู พอหรือยัง
     3. ความต้องการของผู้บริโภค

      เมื่อสำรวจความพร้อมทั้งสามประการแล้ว มาศึกษาเรื่องการจำหน่ายแคบหมู ซึ่งมีด้วยกัน 2 วิธี คือ ขายปลีกและขายส่ง

การขายปลีก หมายถึง การนำไปขายในตลาดประจำหมู่บ้านด้วยตนเอง เป็นต้น

การขายส่ง
หมายถึง การนำไปฝากขายตามร้านค้าย่านชุมชนในท้องถิ่น ร้านอาหาร ที่ขายอาหารจานเดียว และร้านขายขนมจีนน้ำเงี้ยว น้ำพริกเมืองเหนือต่าง ๆ ตลอดจน ร้านขายส้มตำจะขายดีเป็นพิเศษ โดยขายในราคาขายส่ง ผู้ผลิตจะบรรจุแคบหมู ลงในถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงให้ แน่น ผูกเป็นพวง พวงละ 12 ถุง โดยบรรจุถุงขนาด 3x5 นิ้ว หรือ 1x3 นิ้ว ขายถุงละ 5 บาท และ 2 บาท ผู้ขายคิดราคาเพียง 10 ถุง เป็นต้น
 

การหาข้อมูลเรื่องวัตถุดิบ จะหาได้จากที่ใด และซื้อได้จากที่ไหนจึงจะได้วัตถุดิบที่
มีคุณภาพดี ราคาถูก และการขนส่งสะดวก แล้วทำบันทึกไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

สถานที่ประกอบการผลิตและการจำหน่าย จะต้องนำมาพิจารณาให้รอบคอบ โดยพิจารณาว่าจะต้องลงทุนเช่าสถานที่ประกอบการหรือไม่ และเมื่อผลิตแล้ว จะนำไป จำหน่ายที่ไหน ต้องหารายละเอียดหลายแห่ง แล้วบันทึกไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

แหล่งเงินทุนจะได้จากที่ไหน ถ้าต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ที่เป็นเอกชน อาจต้องเสีย ดอกเบี้ยแพงกว่าสถาบันการเงิน โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการว่า จะใช้เงินทุน มากน้อยแค่ไหนและถ้าเสียดอกเบี้ยแพง จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ แล้วบันทึกเอาไว้ ประกอบการพิจารณา

     เมื่อได้ข้อมูลข้างต้นแล้ว ก็นำมาพบกลุ่มและอภิปรายสรุปปัญหา และบันทึกเอาไว้เป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาต่อไป

การควบคุมระบบการจำหน่ายแคบหมู

     การกำหนดราคาขาย
           ผู้ผลิตเมื่อผลิตแคบหมูออกมาแล้ว ย่อมจะต้องคิดว่า จะขาย ในราคา เท่าใดจึงจะได้กำไรมากที่สุด ที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพง จนเกินไป ส่วนมากในการกำหนดราคาขายนี้ แต่ละท้องที่จะคิดราคาตามความต้องการของลูกค้า เป็นตัวกำหนดราคา เช่น แคบหมูที่ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 120 - 140 บาท ส่วนแคบหมูที่จังหวัดลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย จะขายในราคากิโลกรัมละ 100 - 120 บาท

     การที่แคบหมูในเชียงใหม่แพงก็เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้บริโภคมาก และนิยมซื้อ เป็นของฝากเป็นจำนวนมาก ผู้ขายจึงสามารถกำหนดราคาได้สูง สำหรับแคบหมูในจังหวัดอื่น ๆ นั้น มีผู้บริโภคน้อย และไม่เป็นจังหวัดที่มีนัก
ท่องเที่ยวมาก ราคาจึงถูก เป็นต้น

     นอกจากนี้แล้ว ยังสมารถกำหนดราคาขายได้โดยวิธีง่าย ๆ คือ จะตั้งราคาขาย โดยบวก กำไรไว้ 40 - 50 % เช่น ราคาทุน 100 บาท ต้องการกำไร 50 บาท ราคาขายก็จะเป็น 150 บาท เป็นต้น การคิดราคาขายนี้จะมีการขายเพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามราคาวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าแรง เป็นต้น

      ส่วนมากการกำหนดราคาหรือการตั้งราคาขายนี้ ก่อนที่จะตั้งราคาได้จะต้องรู้ว่า ใช้ต้นทุนเท่าใด ถ้าไม่รู้ราคาต้นทุนแล้ว เราก็จะไม่สามารถรู้ว่า ได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไร

     นอกจากนี้ การตั้งราคาขายมีความสำคัญมาก และจะมีผลต่อปริมาณการขาย และจำนวนเงินที่จะได้รับอย่างมาก เพราะหากตั้งราคาขายลดลงจากที่ตั้งใจเอาไว้ หรือต่ำกว่าราคาตลาด ก็อาจจะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ขายได้จำนวนมากขึ้น คือ มีรายรับเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

การคิดราคาต้นทุน
      หมายถึง การคิดคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาภาวะขาดทุน การคิดราคาต้นทุนมีประโยชน์ ดังนี้

     1. สามารถตั้งราคาขายได้ และรู้ได้ว่าจะทำกำไรเท่าไร
     2. สามารถรู้ว่ารายการใดที่ก่อให้เกิดราคาต้นทุนมาก และจะลดราคาต้นทุนลง เพื่อให้ได้ กำไรเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่
     3. รู้ถึงราคาต้นทุนวัตถุดิบแต่ละอย่าง เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนการในการผลิตเพิ่มขึ้นได้

การคิดราคาต้นทุน มีอยู่ 2 วิธี คือ

      1. ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบการผลิต รวมทั้งค่าขนส่ง
     2. ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่จ่ายสำหรับบริการต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง โดยมากจะคิดเป็น 30% ของต้นทุนทางตรง แล้วนำต้นทุนทั้ง 2 อย่างมาคิดรวมกัน ก็จะได้ต้นทุนรวม

จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

การตั้งราคาขาย จะต้องคำนึงถึง
     1. ต้นทุนทางตรง
     2. ต้นทุนทางอ้อม
    3. กำไรที่เหมาะสม ผู้ผลิตจะคิดเพิ่มประมาณ 20 - 30% ของต้นทุนรวม นั่นคือ การคิดกำไรนั่นเอง

ตัวอย่าง

ต้นทุนรวมในการทำแคบหมู = 120 บาท
บวกกำไร 30% ของ 120 บาท = 36 บาท
ราคาขายก็คือ ต้นทุน บวก กำไร = 120 + 36 = 156 บาท

 

 
การทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น

     ในการทำบัญชีเงินสดเบื้องต้นนี้ เพื่อควบคุมการรับ - จ่ายของกิจการ ให้อยู่ใน ระบบ เพื่อรู้ ยอดรายรับและรายจ่าย และการหากำไรเบื้องต้น โดยทำบัญชีเงินสด ประจำเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อทราบผลความเจริญก้าวหน้าของกิจการ โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

การทำบัญชี คือ การบันทึกรายการซื้อขายทุกอย่างในการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ไว้เป็นหลักฐาน ดังตัวอย่างนี้
วัน เดือน ปี
รายรับ
จำนวนเงิน
วัน เดือน ปี
รายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
บาท
สต.
บาท
สต.
                 
2 เมษายน 2537 ขายแคบหมู 2,000 - 2 เมษายน 2537 หนังหมู 50 ก.ก.
1,000
-  
          น้ำมันหมู 10 ก.ก. 200 -  
          เกลือ 10 -  
          เชื้อเพลิง 40 -  
10 เมษายน 2537 ขายแคบหมู 1,000 - 10 เมษายน
2537
หนังหมู 10 ก.ก. 400 -  
          น้ำมันหมู 5 ก.ก 100 -  
          เกลือ 5 -  
          เชื้อเพลิง 20 -  
                 
  รวมรับ 3,000 -   รวมจ่าย 1,775 -  
 
สรุป มีกำไรประจำเดือนเมษายน 2537 เป็นเงิน 1,225 บาท


Hot Product/Service...
ไส้อั่วแม่แช่ม
โทรสอบถาม
น้ำพริกหนุ่มแม่แช่ม
โทรสอบถาม
แคบหมูเบบี้พอดีคำ (ขนาด 50 กรัม)
Price 0.83 USD
แคบหมูไร้มันปรุงรส (ขนาด 50 กรัม)
Price 0.83 USD
แคบหมูไร้มันปรุงรส (ขนาด 100 กรัม)
Price 1.67 USD
แคบหมูเบบี้พอดีคำ (ขนาด 100 กรัม)
Price 1.67 USD
แคบหมูเบบี้พอดีคำ (ขนาด 200 กรัม)
Price 3.33 USD
 


Home  |  Product  |  Webboard  |  About Us  |  Article  |  Payment  |  Contact Us

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.